Stipendie utställning Svenska konstnärernas förening/ Konstnärshuset 2019

Stipendie utställning Svenska konstnärernas förening/ Konstnärshuset 2019

Om mitt måleri.

Konceptet för mitt måleri kan vara mer eller mindre starkt men alltid i relation till själva måleriet som bör vara autonomt. Centralt är annars naturen som inspirationskälla samt andra konstnärers måleri och själva färgen i sig som färgkombinationer och som materia, framförallt så kommer inspirationen i själva arbetet och jag arbetar gärna tematiskt tills ämnet känns uttjänt. Jag känner mig tillhöra en nordisk tradition, en del säger göteborgsk. 

Dela den här sidan